Lösenordsskydd

Image 1

Lösenord och PIN-koder, som per definition också är ett slags lösenord, har blivit något av nutidens gissel. Vi skall använda dem i stort sett överallt och uppmanas att ha olika lösenord för samtliga apparater, webbsidor eller vad det nu är som skyddas med lösenord. Det blir snabbt en omöjlighet att hålla reda på alla lösenord och skriva ner dem, skall man inte heller. Nu finns det hjälp, till exempel i form av datorprogram som håller reda på de här sakerna. LastPass är ett sådant program och 2015 blev en av deras servrar hackade. Nu kom hackarna “bara” över användarnas huvudlösenord och inga andra uppgifter, men i alla fall. Flera andra stora företag, Adobe, LinkedIn, Twitter, Yahoo!,  till exempel, har alla blivit hackade under senare år, med mycket värre resultat.

Den här artikeln handlar, i första hand om lösenord och Internet, men principen är densamma för alla typer av lösenord. Hur skapar man dem, vad krävs för att skapa ett bra lösenord? Vi kommer också i denna artikel att förklara hur du kan göra ditt liv med lösenord enklare.

Säkra lösenord

Åtminstone ett par gånger per år kan vi i dagspressen se rubriker som “Sämsta lösenorden” och “Så skapar du ett säkert lösenord”. Också facklitteratur brukar ha liknande artiklar, även om de oftast går mera på djupet i ämnet. Finns det då säkra lösenord och dåliga lösenord? Det enkla svaret är nej. Dessutom är det ganska självklart att det är så. Kan du skriva in lösenordet kan andra det också. Det handlar bara om hur stort intresse andra har för att komma åt det du lösenordsskyddat. Är det så intressant att det är värt att lägga ner tid på, ja då görs det och alla lösenord går att knäcka, det är bara en fråga om tid.

När man pratar om säkra lösenord, menar man egentligen lösenord som, teoretiskt sett, tar lång tid att komma på. Rent praktiskt är det så att den tid man pratar om är den maximala tiden det tar att hitta det. Det vill säga att det lösenordet du valt är den sista av möjliga kombinationer som provas.

it-bloggar.se