Några råd för lösenordshantering

Nu sitter vi dock här med en dålig lösning och lär så få göra under överskådlig tid. Därför får vi försöka göra det bästa av situationen. Här kommer några råd för att förenkla ditt liv med lösenord.

1. Vilken information finns i din dator

Det första du bör göra är att fundera över vilken viktig information du har sparad på din dator. Behöver den sparas där, är det den säkraste platsen? Själv har jag till exempel inte bankkontonummer eller pinkod till bankkort och liknande, i datorn.

2. Använd inte kontoinloggning

Ett klart och tydligt budskap från alla som pratar om Internetsäkerhet är, använd olika lösenord för varje webbplats. Samtidigt går flera företag ut och erbjuder kontoinloggning. Logga in med ditt Facebook-konto, Logga in med ditt Microsoft-konto, logga in med Twitter och så vidare. Det är ju trots allt så att det är betydlig större risk att företagens servrar hackas än att din personliga dator skulle utsättas för ett intrångsförsök. Har man gemensam kontoinloggning till flera platser är man helt enkel utsatt för en större risk. Dels är det som sagt större risk att ett företag hackas än att du personligen utsätts för ett hackningsförsök. Dels får ju hackaren, vid kontoinloggning tillgång till flera av dina lösenordskonton om du använder ett och samma lösenord till flera konton.

3. Använd webbläsarens möjlighet att spara lösenord med förstånd

En av de första platserna att försöka ta sig in till för att hitta lösenord är naturligtvis webbläsarens sparade lösenord. Man når inte lösenorden direkt, men får upp en lista med vilka sidors lösenord som är sparade. Därifrån är det bara att klicka på en av sidorna och man blir inloggad. Om vi tar webbläsaren Chrome som exempel, gör man så här för att hitta de lösenord som sparats av webbläsaren.

  1. Starta webbläsaren.
  2. Klicka på Chromemenyn (de tre vågräta linjerna).
  3. Välj Inställningar.
  4. Skrolla ner till slutet av sidan, välj Visa avancerade inställningar.
  5. Under “Lösenord och formulär” klickar du på Hantera Lösenord.

En dialogruta öppnas där samtliga sparade webbplatser med lösenord visas, även användarnamnet syns. Lösenordet är skyddat, där syns bara en rad med punkter, men visas om man loggar in med datorns lösenord. Men som sagt, det går bra att bara klicka på en sida och man blir automatiskt inloggad. Övriga webbläsare som ger möjlighet att spara lösenord, har ungefär samma uppbyggnad. Att vi här talar om hur enkelt det är att på detta sätt  logga in på någon annans konto är inte för att vi vill att du skall logga in på andras konton utan för att du skall inse riskerna med att spara lösenord i webbläsaren. Om du har sparat ett lösenord i webbläsaren, men nu ångrar dig, kan du enkelt ta bort det genom att gå till sidan hantera lösenord enligt beskrivningen ovan och sedan föra muspekaren till den sida du vill ta bort från webbläsarens sparade sidor. Längst till höger, gäller för Chrome, ser du ett X. Klicka på det och den automatiska inloggningen försvinner.

 4. Sortera dina lösenord

Lustigt nog, ger de som säger sig vara experter på Internetsäkerhet samma råd till företag som till privatpersoner vad det gäller lösenord och oavsett vad det är för innehåll på sidan som är lösenordsskyddad, men självklart är det så att vissa sidor har känsligare information än andra. Ditt lösenord för att kunna läsa dagstidningen är inte lika kritiskt som det för din Facebooksida. Det i sin tur är inte lika kritisk som lösenordet till din Internetbank.

Dela alltså upp dina lösenord i grupper efter hur viktig information de gör tillgänglig.

En grupp, till exempel dagstidningen ingår i den gruppen, är sådana som egentligen inte är till för att skydda dina intressen utan sidans egna. Denna grupps lösenord kan du med gott samvete låta webbläsaren ta hand om och själv glömma bort. Alternativt kan du här använda samma lösenord till alla sidor som ingår i gruppen.

Lösenord till sociala medier och liknande platser bör ha ett hyfsat starkt skydd.

Gruppen av lösenord som går till Internetbanker och liknande skall ha ett mycket starkt lösenord och du bör fundera över om dessa lösenord  över huvudtaget behöver sparas på datorn. Är det den säkraste platsen?

Kanske du vid din sortering kommer fram till att du har fler än tre grupper. Det är bara att sortera in dem bland de tre som nämnts här, över eller under och du ser snabbt hur starkt skydd som behövs.